Toneel  Zang
De Russische componist Peter Tjaikovski zei het ook reeds. :”De mens is niets zonder zijn scheppend vermogen” meer nog, het is zelfs inherent aan de menselijke natuur!. Levenskwaliteit, dat is het, zo heet het. Ook al zijn wij allen wat misvormd door ons jachten en jagen en is men arbeid al te veel gaan beschouwen als een louter en uitsluitend economische noodwendigheid, toch blijft creativiteit een diepmenselijke behoefte niet in het minst ook voor de 55-plusser.Denken wij maar aan de velen die individueel en handvaardig bezig zijn.  Misschien vooraan onze tuinders , bakkers en boetseerders, klussers allerhande in metaal of in hout, schilders en behangers, zonder de gewone huiselijke arbeid te vergeten en  de aangroeiende groep, besmet met de computermicrobe. . .
Ons OKRA-trefpunt wil dit rijtje aanvullen met wat men noemt de amateuristische kunstbeoefening.

TONEEL
Een toneelmicrobe raakt men nog moeilijk kwijt en zit er bij veel leden nog in ! Ons trefpunt maakte hier vroeger gretig gebruik van. Omzeggens jaarlijks presenteerden wij onze leden een eenakter, meestal een klucht of blijspel, ter aanvulling van een algemene ledenbijeenkomst, nieuwjaars- of paasviering. Deze deelwerking stond onder de regie van Jean Fontyn, een ervaren toneelman. Meestal hadden de acteurs en actrices hun sporen verdiend in een van de bestaande Wevelgemse toneelgezelschappen. De voorbereidende repetities vonden altijd plaats op de maandagnamiddag van 14 u tot 16:30 u in een van de bijlokalen van het Jeugdheem in de Deken Jonckheerestraat.
Nu is het even stilgevallen ‘op de planken’, maar wij hopen op de
klassieke aflossing van de wacht en er zijn weer tekenen dat er bij
sommige ‘toneelratten’ weer iets kriebelt.

Alleen boze mensen zingen niet! Is dat geen uitdaging? Zingen in groep.  Zingen met de stem én met het hart geeft kleur aan het leven!, ook op de repetitie. Koorleden getuigen ervan dat de liederen in het hoofd blijven ‘hangen’ ook al zijn ze reeds lang thuis en bezig aan het dagelijks werk. Zingen maakt blij, tevreden en dankbaar. Nieuwe energie over alle dagelijkse beslommeringen heen.  In koorverband versterkt het zingen bovendien de samenhorigheid en verbondenheid, waarin elk zingend individu zijn eigen plaats en verantwoordelijkheid krijgt.  Misschien is er ook voor u nog wel een plaatsje vrij bij onze dames, sopranen of alten, of bij onze heren, de tenoren of de bassen! En met Willem Gijssels en Emiel Hullebroeck zeggen wij: “Hij die geen liedje zingen kan, die moet er maar eentje fluiten.”
Praktische info : repetitie, elke donderdagvoormiddag vanaf 9:15 u tot 10:45 u  in de kapel van het klooster, Acaciastraat.
Optredens t.g.v.  jubilea - uitvaartdiensten - feestmissen - ontspanningsnamiddagen voor eigen trefpunt en op aanvraag voor omliggende OKRA-trefpunten. Voor ontspanningsnamiddagen is combinatie mogelijk met gedichten, ludieke vertellingen, komische duozangen e.a. Voorwaarden en contracten zijn af te spreken met de leiding. (klik op knop “contact”)

KOOR  GIOCOSO o.l.v  Paul  Mispelaere
Crea
trefpunt 55+
Wevelgem
Back
Next
Overzicht webpagina's (aanklikbaar)
Home Activiteiten Sport Ontspanning Vorming Crea Contact Fotoalbum Links
Over ons Kalender Dans&Turnen   Zingeving Zang
Dagelijks bestuur Fietsen Gespreksnamiddagen Toneel
Algemeen bestuur Wandelen OKRA Academie  
Geschiedenis Curve bowl Reizen
    Kubben