Vormingsaanbod :Ouderen willen geestelijk in beweging blijven. Om mee te kunnen en te begrijpen wat er gebeurt, is bijblijven de boodschap. OKRA biedt senioren optimale kansen binnen een rijk programma van voordrachten en cursussen

De vroegere OKRA pastorale werking heet nu OKRA-Zingeving. Want er is veel veranderd in de Kerk, in de samenleving en in OKRA.

Met de keuze voor Zingeving wil OKRA op deze veranderingen positief inspelen.
De nieuwe generaties senioren zijn open zinzoekers en zoekende gelovigen.

OKRA wil de inspiratie en waarden van de eigen christelijke traditie blijven bewaren en doorgeven op een eigentijdse wijze.

Daarbij wil OKRA-Zingeving voluit ingaan op de vragen, de twijfels en het zoeken van de nieuwe seniorengeneraties.....
 
 
De OKRA - Academie regio activiteiten zijn toegevoegd aan het OKRA magazine

Op OKRA -  Flash Regio Ieper Kortrijk  is er ook informatie beschikbaar over OKRA - Academie activiteiten :
OKRA Flash Regio Ieper Kortrijk
Tussen de trefpunten en OKRA-Algemeen situeert zich een belangrijk tussenniveau: de regio.De OKRA-regio’s hebben 2 hoofdopdrachten:
Begeleiding van de trefpunten
Een regionaal aanbod aan activiteiten uitwerken

Zingeving ILO-namiddagen : informatief, leerrijk, ontspannend OKRA - Academie
Okra-trefpunt Wevelgem biedt ILO-amiddagen  met bekende sprekers over diverse thema's : zie Activiteiten kalender

Reizen
DE GEBARSTEN KRUIK

In een warm land hier ver vandaan, leefde een waterdrager die elke dag met twee aarden kruiken, aan een bamboestok over de schouders, water ging halen voor zijn meester.

Het waren geen nieuwe kruiken meer : een kruik was vanwege de ouderdom - en een heel klein ongelukje - gebarsten. Helemaal onderin zat een vrijwel onzichtbare barst.
En ja, dat had gevolgen : onderweg sijpelde er druppelsgewijs wat water uit de kruik, zodat die bij aankomst niet helemaal vol meer was.


De gebarsten kruik begon zich steeds meer te schamen voor zijn gebrek en op een dag zei hij tegen de waterdrager : “Neem mij niet kwalijk, ik schaam mij diep dat ik niet zo goed al het water mee kan nemen als de kruik aan de andere kant.”

De waterdrager keek hem aan en zei : “Hou toch op met dat gezeur. Heb je mij al horen klagen ?  Het is immers niet erg dat er geen twee volle kruiken in het huis aankomen. Het is goed zo.”

Een poosje ging het goed. De waterdrager hoorde de kruik niet meer.
Er gingen nog altijd veel druppels water verloren, maar erger werd het niet.
De waterdrager was het hele voorval eigenlijk al weer vergeten.  De kruik niet.
Hij voelde zich minderwaardig aan de goede kruik aan de andere kant en begon opnieuw te klagen : “Doe mij maar weg” zei hij “ en neem een kruik zonder gebreken.
De waterdrager nam de kruik eens goed op en zei : “Doe je ogen eens open en zie eens hoe de wereld om je heen eruit ziet. Kijk eens wat een prachtige bloemen er bloeien langs het pad waar jij altijd langs komt.”


De kruik deed wat de waterdrager had gezegd, en tot zijn grote verbazing, zag hij langs de kant waar hij altijd aan het juk hing, prachtige bloemen bloeien.
Waarom had hij die nog niet eerder gezien ?  Hij werd er blij van.
Voorzichtig keek hij naar de andere kant van het pad en nee… daar zag hij geen enkele bloem. Er was enkel droog zand te zien met steentjes en schelpen.
Maar een bloem of een grassprietje ?  Nee.

“Dank je wel waterdrager” zei hij “het is fijn naar deze bloemen te kijken… het verzoent mij een beetje met mijn lot.”

“Goed”, zei de waterdrager “maar denk nu een verder na.
“Hoe zou het kunnen dat hier bloemen bloeien en aan de andere kant niet?”
De kruik kon geen antwoord vinden.


“Ik zal je helpen” zei de waterdrager. “Die bloemen heb ik een tijd geleden gezaaid.  En weet je waarom juist hier ?  “Dankzij die barst van jou kan ik de bloemen elke dag in het voorbijgaan water geven. Die andere kruik kan dat niet.
De wereld is mooier geworden door dat barstje van jou waardoor druppels  water op de bloemen vallen.”
De kruik wist niet wat hij hoorde… hij was met stomheid geslagen.
Hij kon iets wat de goede kruik - die helemaal gaaf was - niet kon …!
De kruik kon het bijna niet bevatten, maar hij werd er zo warm en blij van…
Hij bleef om zich heen kijken en kweet zich met grote zorg
van wat hij nu als zijn werk beschouwde : op tijd en zorgvuldig alle bloemen druppels water geven.
En hij genoot van zijn leven!


Een eenvoudig verhaal met een mooie boodschap:
zorgzaam omgaan met de natuur en waardering opbrengen
voor wat mensen kunnen ook al is het niet altijd perfect.
Misschien iets om nog even mee te nemen op onze weg naar Pasen !voorgedragen door Rosa Windels
De zingevingsgroep, Rosa, Lucienne,  Agnes, Jozef en Magda

Traditioneel organiseert OKRA Wevelgem jaarlijks de bedevaart busreis in mei en de Endzomer busreis in september!

Voor de andere reizen raadpleeg de jaarkalender

 


 
Vorming
Rosa Windels / Lucienne Parmentier / Agnes Favoreel / Magda Vanhoutte / Joseph Berteloot
Eric Donckels Rogette Claeys
trefpunt 55+
Wevelgem
Back
Next
Overzicht webpagina's (aanklikbaar)
Home Activiteiten Sport Ontspanning Vorming Crea Contact Fotoalbum Links
Over ons Kalender Dans&Turnen   Zingeving Zang
Dagelijks bestuur Fietsen Gespreksnamiddagen Toneel
Algemeen bestuur Wandelen OKRA Academie  
Geschiedenis Curve bowl Reizen
    Kubben